Skip to main content

Disclaimer

De website van 73 Orange is bedoeld als serviceverlening en voor algemene informatie. Uitleg of advies op de website, heeft een algemeen karakter en is niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan 73 Orange geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van 73 Orange kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. 73 Orange aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door 73 Orange op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel 73 Orange ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan 73 Orange geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen ontstaan als gevolg van het feit dat haar website voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van 73 Orange wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Contactformulier

Heb je een vraag? Wil je graag meer informatie? Of wil je je aanmelden?
Vul dan dit formulier in en we nemen zsm contact met je op.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input